Affordable Access

Art i identitat: una relació utòpica amb la tecnologia

Authors
Publisher
Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article Gemma San Cornelio Art i identitat: una relació utòpica amb la tecnologia http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/pdf/sancornelio0604.pdf Juny de 2004 ISSN: 1695-5951 www.uoc.edu/artnodes QXP Cornelio 26 16/06/04 10:09 Página I Artnodes Juny de 2004 Art i identitat: una relació utòpica amb la tecnologia *Aquest article és un extracte de les conclusions de la tesi doctoral Cartografías de la identidad: seis itinerarios para la reflexión en torno a la práctica artística y comunicativa en la era digital, defensada a la Universitat Politècnica de València l’11 d’abril de 2003. 1. «El futuro del ser humano no está en ser ‘hardware’ sino en ser ‘software’, esto es, la capacidad para implantar nuestra identidad en otros soportes. José Rafa- el Hernández Arias (2002), Nietzsche y las nuevas utopías, Valdemar, pàg. 177. 2. Eslògan publicitari de www.sanmiguel.es: «Entra en San Miguel City y métete en la piel de uno de sus ciudadanos». 3. Altres marques com Coca-Cola o Habbo Hotel també fan servir aquests tipus d’estratègia publicitària en les seves comunitats virtuals, on l’usuari interactua amb la resta de membres mitjançant un avatar que és la representació d’ell mateix en l’entorn digital. Així mateix, s’observa la tendència de recrear espais físics, com ara la ciutat o un hotel, per tal de dotar d’una metàfora referencial aquests espais de caràcter virtual. 4. Diccionario de la RAE, U. (1869), pàg. 776, 3. Resum Internet genera noves propostes comunicatives de caràcter interpersonal, en les quals intervé d’una manera definiti- va la identitat dels usuaris. A més d’això, l’ús que els artistes fan del mitjà ha provocat que ens plantegem conceptes i processos entorn dels quals es produeix la manifestació i la representació del subjecte en aquest nou entorn. Entre aquests conceptes, ens hem basat en el terme utopia i en la relació (històrica) que hi estableixen les nocions d’iden- titat i art en l’àmbit tecnològic. Paraules clau art, identitat, tecnologia, avatar, ut

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments