Affordable Access

A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Szociológia
  • Közigazgatás
  • államigazgatás

Abstract

1 Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 2 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7�: DR. %�+0�$17$/ © BÓDI FERENC BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁYNI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA PH.D PROGRAM A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE A TERÜLETPOLITIKÁBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS BÓDI FERENC BUDAPEST, 2001. 5 Tartalom Tartalom.................................................................................................................................................5 I. Önkormányzatiság és területpolitika ...............................................................................................7 I. 1. Történeti gyökerek és jogi keretek ...............................................................................................7 I. 1. 1. Az önkormányzatiság fogalma, kialakulása, az önkormányzati rendszerek típusai ............7 I. 1. 2. Az önkormányzat mint a hatalommegosztás eszköze........................................................15 I. 1. 3. A decentralizáció és a dekoncentráció dilemmája .............................................................18 I. 1. 4. Szubszidiaritás ...................................................................................................................21 ,�����$�QDJ\SROLWLND�HOWiYRORGiVD�D�KHO\L�V]LQWW�O ..............................................................................24 I. 2. 1. A kötött mandátumtól a népképviseletig............................................................................24 ,���������� �$�PDJ\DU�SROLWLND�SDUDGR[� IHMO�GpVH��D�PHJ\HL�DXWRQyPLD�PLQW�D�PRGHUQ�YiURVL� MRJ forrása?..........................................................................................................................................28 I. 2. 2. Az önkormányzatiság elemei: a nemzeti rendi függetlenségi mozgalmaktól a modern nemzetállamig ..................................................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments