Affordable Access

О. Є. Поморцева Навчально-практичний посібник "КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ" Лабораторний практикум Для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» з дисципліни «Основи теорії систем»

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2013

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА О. Є. Поморцева Навчально-практичний посібник "КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ" Лабораторний практикум Для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» з дисципліни «Основи теорії систем» Харків ХНАМГ 2013 Затверджений на засіданні кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна Харківської національної академії міського господарства в якості навчально-практичного посібника Рецензенти: Янцевич А. А. докт. фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри вищої математики та інформатики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Толстохатько В. А. канд. техн. наук, професор кафедри геоінформаційних систем та геодезії Харківська національна академія міського господарства. Поморцева О.Є. Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві. Навчально-практичний посібник для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Х.: ХНАГХ, 2013. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № № 1/11-1142 від 05.02.13) У навчально-практичному посібнику подано опис одинадцяти лабораторних робіт, виконання яких передбачене програмою даної навчальної дисципліни під час вивчення першого та другого навчальних модулів. Виклад матеріалу здійснено на прикладі двох прикладних програм – MS Project та Project Expert, що дозволяє істотно автоматизувати роботу, врахувати специфіку діяльності. Засвоєння матеріалу спрямоване на оволодіння інструментальними засобами, які дають можливість планувати проекти, контролювати успішність їх виконання, створювати фінансові звіти та розробляти бізнес-плани проектів. Досягнутий рівень компетентності дозволить ефективно планувати та оброб

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments