Affordable Access

Pedro Pablo Husón de Lapazarán i els inicis del periodisme cultural i científic

Authors
Publisher
Treballs de Comunicació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Treballs de Comunicació, 10 (1998) Q -F -A2 PEDRO PABLO HUSÓN DE LAPAZARÁN I ELS INICIS DEL PERIODISME CULTURAL I CIENTÍFIC JAUME GUILLAMET I LLOVERAS L'objecte d'aquesta comunicació és subratllar un aspecte poc conegut de l'obra periodística del fundador del Diario de Barcelona, Pedro Pablo Husón de Lapazarán, 7 a partir de les dades obtingudes en el curs de la re- cerca titulada Els orígens de la premsa a Catalunya. De la Gazeta al Dia- rio de Barcelona. 1641-1808, per la qual he estat distingit amb el Premi Joan Givanel i Mas de l'Institut d'Estudis Catalans de 1998. Husón és conegut principalment com a primer editor del Diario de Bar- celona, entre 1792 i 1810, data en qué Ii fou incautat per part de les autori- tats franceses d'ocupació. Un any abans, el maig de 1809, l'impressor An- toni Brusi i Mirabent havia obtingut també de la Junta Superior del Principat de Catalunya la concessió del privilegi per a l'edició del Diario, un cop aca- bés Vocupació francesa, havent acusat prèviament Husón de collaboracio- nisme. L'estudi del Diario durant els 18 anys que fou editat pel seu fundador ha permès establir el coneixement precís dels seus continguts, de la in- fluència que va assolir en la societat barcelonina de finals del segle XVIII i inici del xix i de l'aportació personal d'Husón en les primeres passes del periodisme català. Com altres periódics apareguts a Espanya durant l'antic règim, el Dia- rio de Barcelona no podia publicar noticies polítiques ni militars, que que- daven reservades a la Gazeta de Madrid, periòdic oficial i únic autoritzat per aquesta finalitat. En la línia establerta per Francisco Mariano de Nipho en el Diario Noticioso, Erudito y Comercial, Público y Económico, el 1758, i els seus continuadors en el Diario de Madrid, imitada sense èxit i 7. S'han localitzat diverses grafies del nom del primer editor del Diario de Barcelona (ÁLVAREZ CALVO, Joaquín: Diario de Barcelona. Su fundación e historia. 1792-1938. Barcelona, 1940, págs. 12-14; i Mousr POL, Esteban

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F