Affordable Access

E-obrazovanje u programima permanentnog stručnog usavršavanja

Authors
Publisher
Croatian Communication Association
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Cijeloživotno Obrazovanje
  • E-Obrazovanje
  • Programi Za Profesionalnu Ko-Edukaciju

Abstract

E-obrazovanje ima svoju tradiciju s podrškom u modernoj tehnologiji i postaje važan oblik izvođenja formalnih i neformalnih oblika obrazovanja i tako postaje značajan element cjeloživotnog obrazovanja. S uvođenjem informacijsko telekomunikacijske tehnologije u obrazovni sistem možemo utjecati na efikasnost obrazovanja, usavršavanje posredovanja znanja na različite načine, također i takve, koji eliminiraju barijere vremena i prostora. Za večinu od izvođača obrazovanja, koji vjeruju, da e-obrazovanje omogućava bolju dostupnost, postaje sastavni dio njihove strategije. Na Pedagoškom fakultetu u Mariboru tražimo efikasne načine i različite mogućnosti koje će slijediti potrebu i garanciju kontinuiranog profesionalnog razvoja stručnih radnika na području odgoja i obrazovanja. Razvoj suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije, sve veća otvorenost i spremnost stručnih radnika da slijede nova informacijska rješenja, formiraju pogodnu klimu za uvođenje e-obrazovanja. Izrađena analiza o potrebama uvođenja novih načina i oblika izvođenja programa stručnog usavršavanja pokazuje da su zaposleni na području odgoja i obrazovanja spremni sudjelovati u programima usavršavanja, koji su osnovani na konceptu e-obrazovanja, ocjenjuju, da taj oblik ima mnoge prednosti naspram klasičnih oblika prijenosa znanja. Rezultati analize predstavljaju temelj razvoja novih programa, s naglaskom na e-obrazovanje s čime bi mogli postići i veću regionalnu pokrivenost i kontinuiran dostup usavršavanju i obnavljanju znanja.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F