Affordable Access

Sanitarna kvaliteta Jadranskog mora na hrvatskom priobalnom i otočnom području

Authors
Publisher
Croatian Geographical Society; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Sanitarna
 • Kvaliteta
 • More
 • Bakterije
 • Plaže
 • Obala
 • Otoci
 • Hrvatska
 • Sanitary
 • Quality
 • Sea
 • Bacterial Pollution
 • Beach
 • Coast
 • Islands
 • Croatia

Abstract

Pored klimatskih elemenata, geografsko prostornih karakteristika, prometa te turističke ponude uopće, odlučujuću ulogu u pogledu izbora odmorišne destinacije čini čistoća mora. Vizualni dojam o kvaliteti mora na kupalištima obično prepuštamo našoj subjektivnoj procjeni, ali ono što se nalazi u moru i koliko je to opasno po nas to uglavnom ne vidimo i relativno slabo poznajemo. A zapravo radi se o mikroorganizmima koji mogu imati i ozbiljne posljedice za naše zdravlje. Od njihove množine primarno ovisi kvaliteta mora za kupanje. U radu je prikazana sanitarna kvaliteta morskih plaža provedena tokom 1997 godine, na obali i otocima Republike Hrvatske, a prema zahtjevima koje propisuje svjetska zdravstvena organizacija (WHO) World Health Organization i Uredba Vlade Republike Hrvatske.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F