Affordable Access

Obljetnica prof. dr. sc. Tonke Kovačić

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

44-45 obljetnica.indd 44 POLIMERI • 31 (2010) O B L J E T N I C E Početkom 1991. zaposlila sam se među pr- vim znanstvenim novacima na Kemijsko- tehnološkom fakultetu u Splitu, u Zavodu za organsku tehnologiju. Mentoricom mi je postala prof. dr. sc. Tonka Kovačić. Mišljenje koje sam tada stekla o njoj, kao osobi izravnoj i otvore- noj u komunikaciji, spremnoj boriti se za svoje suradnike, praktički se nije promijenilo. Već tada je imala iza sebe dojmljivo nastavno i znan- stveno iskustvo. Rođena je 1940. u Splitu. Na Kemijsko- tehnološkom fakultetu u Splitu zaposlila se 1964. godine, nakon diplomiranja na Biotehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Iz tog vremena valja istaknuti njezine zasluge, zajedno s prof. dr. sc. Urbanom Rojom, na ustrojavanju Zavoda za organsku tehnologiju i osmišljavanju vježbi iz Tehnoloških procesa organske industrije. Uz vrijedan nastavni rad nije zanemarila ni znanstveno usavršavanje. Magistrirala je 1973. na Farmaceutsko-bio- kemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Termička razgradnja poli(vinil-klori- da), pod mentorstvom prof. dr. sc. Đurđe Deur- Šiftar. Disertaciju pod naslovom Studij procesa termičke razgradnje poli(vinil-klorida) u prisu- stvu di-(2-etilheksil) ftalata obranila je 1978. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a mentor joj je bio prof. Urban Roje. Za docenticu je izabrana 1979., a 1987. postala je izvanrednom profesoricom. Godine 1991. po- staje redovitom profesoricom, a 1997. izabrana je u trajno zvanje redovite profesorice. Uz mno- gobrojne obveze na matičnom fakultetu sudje- lovala je u izvođenju nastave na Ekonomskom i Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Predavala je i kreirala vježbe za nekoliko ko- legija iz područja polimernih materijala na različitim studijskim razinama i smjerovima, a trenutačno predaje kolegije Kataliza na preddiplomskom, Struktura i svojstva polime- ra na diplomskom studiju te Fizika polimera na doktorskom studiju. Kao kruna njezin

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments