Affordable Access

Museu Etnogràfic de Ripoll: Projecte museològic i exemple musogràfic de l'ofici de pastor

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Llibre IBIX 04-05.indd Resum El Museu Etnogràfic de Ripoll va tancar les seves portes l’octubre de l’any 2000. Amb aquest tancament, es posava fi al primer museu folklòric i etnogràfic de Catalunya, fundat entre 1928-29. Des d’aquestes dates s’ha anat treballant en la proposta del nou museu. L’Ajuntament de Ripoll va encomanar la redacció del projecte museològic i museogràfic al senyor Jusèp Boya. Tot i que avui el projecte ja ha estat lliurat a l’Ajuntament, encara no ha estat presentat oficialment. L’article que proposo és el resum del projecte final del Màster en Museologia Didàctica presen- tat el mes de juliol de 2005 a l’Ubvirtual. Aquest projecte versa sobre la meva proposta del nou Museu Etnogràfic de Ripoll, tractant d’una forma genèrica la proposta museològica, i agafant una sala (“El món dels pastors”) com a exemple de proposta museogràfica. Aquesta proposta pretén posar èmfasi en el fet que aquest museu va ser el primer dedicat al folklore i etnografia a Catalunya, i que ja disposava d’un cert esperit didàctic en les seves expo- sicions. Plantejo l’exposició tractant els diferents conceptes etnogràfics de forma temàtica, per facilitar-ne la interpretació als visitants i usuaris, evitant hipotecar el seu creixement en el futur. A més d’esdevenir un dels principals museus etnogràfics de Catalunya, la intenció és que aquest museu sigui l’impulsor i difusor del patrimoni cultural i natural de la comarca. No cal dir que l’esperit hauria de ser d’investigació i de difusió didàctica no formal, centrat en els aspectes etnogràfics pirinencs i la visió històrica de la comarca. Paraules clau: Museografia, etnografia, Ripoll, pastors. Abstract The Museu Etnogràfic de Ripoll (Ripoll Ethnographical Museum) closed its doors in October of 2000. That meant the end of the first folkloric and ethnographical museum in Catalonia, founded in 1928-29. From its closure, a proposal for the new museum has been summited. The Council of Ripoll entrusted this museological and museogr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments