Affordable Access

Onderzoekprogramma voor de jaren 1972/73/74

Publisher
Technische Hogeschool Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

.QK , V10l \ D S'Ç.'~ J TECHNISCHE HOGESlHOOL EINDHOVEN AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK ONDERZOEKPROGRAMMA VOOR DE JAREN 1972/73/ 74 AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK TECHNI SCHE HOGE SCHOOL EINDHOVEN ( (\)_ ~ S'\)~J I. TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK Afd.E/VdH/EK 19 oktober 1972 T E N G E L E I D E Het rapport dat thans voor U ligt werd behandeld in de 24e, 25e en 26e ver- gadering van de Afdelingsraad van de Afdeling der Elektrotechniek. Het werd in zijn uiteindelijke vorm goedgekeurd in de 32e vergadering van deze Raad. Zeer veel werk van de Onderzoekcommissie g~ng hieraan vooraf. Reeds geru~me tijd vóór de invoering van de W.U.B. binnen onze Hogeschool werd hieraan begonnen. Door middel van een enquête onder alle groepen werden uitvoerige inlichtingen verzameld over lopende en geplande onderzoeken. De resultaten hiervan vormden de basis van dit rapport. Slechts het gelukkige initiatief voor een zo vroegtijdig begin heeft het mogelijk gemaakt, dat reeds thans een kompleet onderzoekprogramma voor de komende drie jaren aan de Raad kon worden aangeboden en door deze Raad behandeld. Het is duidelijk dat dit rapport, zoals de voorzitter van de Onderzoekcommissie in zijn "Voorwoord" ook stelt, allereerst een samenvattingmoest zijn van het lopende en geplande onderzoek. Een evaluatie van de Onderwerpen zelf kon ·nog nauwelijks plaatsvinden. Het verheugt de Raad dat de Onderzoekcommissie in de toekomstige jaren haar adviserende taak ook over dit, meest moeilijke, deel van haar opdracht zal gaan uitvoeren. Voor de Onderzoekcommissie en de Raad zal dit rapport daarbij een uiterst waardevol instrument zijn. De Raad heeft zich eveneens achter de overige opmerkingen en aanbevelingen uit het "Voorwoord" gesteld. Hij heeft met name besloten a. het onderzoekprogramma jaarlijks te herzien; b. het onderzoekprogramma niet zonder meer als sleutel bij de verdeling van de budgetten te hanteren. De Raad spreekt tenslotte zijn grot

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments