Affordable Access

SONCHUS ERZINCANICUS MATTHEWS (ASTERACEAE) TÜRÜNÜN KORUNMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Authors
Publisher
Erzincan Üniversitesi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Bu araştırmada, dünyada sadece Erzincan Ovasında çok sınırlı alanlarda yayılış gösteren ve kurutma, aşırı otlatma ve habitatının yok edilmesi nedeniyle yok olma risk altında bulunan Sonchus erzincanicus Matthews (Asteraceae) türünün korunması için yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmada, türün Erzincan Ovasındaki dağılımları, tehditleri ve bu tehditlerin etkileri belirlenmiştir. Doğal koşullarda tohumlarından çoğalamayan tür’ün kültür ortamında üretilen fideleri doğal ortamına aktarılmıştır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments