Affordable Access

Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання населених міст» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності (8.120102) «Містобудування»).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Инженерное оборудование населенных городов

Abstract

ÑÂÎÐÏ_ÈÎÍÏ_8_10_ÀÐÕ_¹ Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства І.Л. Деркач Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання населених міст» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності (8.120102) «Містобудування») Харків – ХНАМГ – 2010 2 Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання населених міст» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності (8.120102) «Містобудування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: І.Л. Деркач; – Харків: ХНАМГ, 2010. – 12 с. Укладач: І.Л. Деркач Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рецензент: доцент кафедри теплохолодопостачання, к.т.н. О.О. Алексахін Ухвалено кафедрою теплохолодопостачання протокол №1 від 13.10.2009 р. 3 ЗМІСТ ВСТУП.......................................................................................................................... 4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ...................................................... 5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни................................................................ 5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни....................................................... 5 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги...................................................................... 6 1.4. Рекомендована основна навчальна література .............................................. 6 1.5. Анотації програми навчальної дисципліни.................................................... 7 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ..................................... 8 2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної роботи................................................................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F