Affordable Access

Download Read

Što sve utječe na visoku smrtnost od srčanožilnih bolesti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji?

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Keywords
  • Cardiovascular Diseases
  • Myocardial Infarction
  • Cardiovascular Mortality
  • Arterijska Hipertenzija
  • SrčAnožIlne Bolesti
  • Infarkt Miokarda
  • Smrtnost Od SrčAnožIlnih Bolesti
  • Arterial Hypertensions

Abstract

87 Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, sv. 7(2013), str. 87-105 M. Ivanuša, Z. Ivanuša, V. Kralj: Što sve utječe na visoku smrtnost od srčanožilnih bolesti... Mario Ivanuša UDK: 616.1(497.5-35Bjelovarsko-bilogorska županija) Zrinka Ivanuša Izvorni znanstveni članak Verica Kralj Rukopis prihvaćen za tisak: 12. 6. 2013. ŠTO SVE UTJEČE NA VISOKU SMRTNOST OD SRČANOŽILNIH BOLESTI U BJELOVARSKO- BILOGORSKOJ ŽUPANIJI? Sažetak Zadnjih desetak godina srčanožilne bolesti (SŽB) pokazuju smanjenje učestalosti u ukupnoj smrtnosti stanovnika Republike Hrvatske. Prema po- datcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo udio smrtnosti SŽB-a se od 2009. godine smanjio na razinu ispod 50 % zbog bolje kvalitete liječenja akutnog in- farkta miokarda koje se provodi od 2005. godine te provođenja preventivnih programa. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (BBŽ) udio smrtnosti od SŽB-a godinama je bio za 5% do 10% viši od drugih županija. Demografska struktura, specifičnosti prehrane i razine fizičke aktivnosti, pokazatelji socioekonomskih prilika (primanja, obrazovanje, zanimanje, socijalna aktivnost u zajednici), odnosno psihosocijalne odrednice (emocionalni čimbenici, kronični stres) te or- ganiziranost zdravstvene zaštite dinamičkim djelovanjem utječu na pojavnost i ishod bolesti, što je posebice izraženo na području BBŽ-a. Rad prikazuje smrtnost od SŽB-a u BBŽ-u tijekom zadnjih dvadesetak go- dina, učestalost klasičnih, bioloških čimbenika rizika (arterijska hipertenzija, pušenje, hiperlipidemija, dijabetes i dr.), socioekonomske prilike te ukazuje na važnosti specifičnosti života u BBŽ-u. Nije utvrđena razlika u učestalosti arte- rijske hipertenzije, pušenja cigareta, dislipidemije, dijabetesa ili podataka o po- zitivnoj obiteljskoj anamnezi u hospitaliziranih bolesnika s koronarnom bolesti srca s područja BBŽ-a u odnosu na skupinu iz cijele države. Zaključno, poznavanje utjecaja bioloških, psiholoških i psihijatrijskih te socijalnih čimbenika može una

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments