Affordable Access

L'espai domèstic i el mobiliari rural al Berguedà. Estudi del mobiliari i de la relació amb el seu entorn

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

154 recerques Revista d’Etnologia de Catalunya Juny 2010 Núm. 36 recerques 155 L’espai domèstic i el mobiliari rural al Berguedà nOtEs (1) Entrevista a Salvador Aixarch Pallarès, Gal- diri, de Palamós (núm. 017. IPEC 2008- 2009). (2) Museu de la Pesca i Càtedra d’Estudis Marí- tims de Palamós, Arxiu Municipal i Confraria de Pescadors de Blanes, Museu del Mar de Lloret de Mar, Museu Municipal de Tos- sa de Mar, Arxiu Municipal i Confraria de Roses, Ajuntament de Cadaqués, Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala i Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Cadaqués. (3) El 1943 es va implantar el «Seguro obliga- torio de enfermedad» i el 1967 la Ley de la Seguridad Social. (4) Entrevista a Josep Pascual, Peralta, Sant Feliu de Guíxols (núm. 022-023. IPEC 2008-2009). (5) Entrevista a Francesc Pi Amat, Xicu Flo- rian, Begur (núm. 026/027. IPEC 2008- 2009). (6) Entrevista a Mercè Brull Aixarch, l’Ametlla- Palamós (núm. 013/014. IPEC 2008- 2009). Per acabar, hem de parlar de les cre- ences i actes rituals que hem recollit al llarg de la recerca. En molts casos aplicades pels curanderos o sanadors, però molts també posats en pràctica pels mateixos pescadors. És el cas del procés per «tallar» les mànegues d’ai- gua. Aquest ritual consistia a anar re- citant una oració quan veien acostar-se la mànega o fibló i, amb un ganivet a la mà, fer la senyal de la creu per tallar- la. També són molts els testimonis que asseguren haver vist sant Elm, que se’ls feia present a través d’unes llumetes de colors que s’il·luminaven dalt del cel o al pal major de la barca: diuen que era presagi de forta tempesta i que més va- lia sortir corrent. La rendibilització de la recerca L’aproximació realitzada a la temàti- ca ens ha permès recuperar part d’una saviesa popular que s’havia transmès de generació en generació i que estava a punt de desaparèixer. La informa- ció obtinguda és d’un valor notable i creiem que seria interessant iniciar un n

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments