Affordable Access

Verdibasert ledelse og etiske utfordringer

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:150

Abstract

Oppgaven handler om verdibasert ledelse og etikk i næringslivet. Verdibasert ledelse er en ledelsesform som synes å bli mer og mer aktuell i dagens næringsliv. En form for ledelse som er vesentlig annerledes enn den vi tradisjonelt er kjent med. Blant annet som følge av den rolle de moralske verdiene spiller, endringen av ansvarsfordelingen i bedriften og lederens rolle. I denne oppgaven stiller jeg spørsmål om hvilke etiske utfordringer denne ledelsesformen vil kunne innebære. For å avdekke disse utfordringene har jeg gjennomført en litteraturstudie. Som utgangspunkt for denne studien har jeg lagt til grunn Peter Beyers syn på verdibasert ledelse, slik den fremstår i hans bok Verdibaseret ledelse. I tillegg til denne primærlitteraturen har jeg også gjort bruk av annen sekundær litteratur både innenfor ledelse, etikk mv. På grunn av spørsmålsstillingens omfang har jeg måttet avgrense oppgaven til å gjelde noen sentrale områder: kommunikasjon, verdier, motivasjon, identitet og makt. Disse områdene har jeg så analysert med hensyn på hvilke etiske utfordringer man der vil kunne stå overfor, deretter har jeg drøftet konsekvensene av disse utfordringene. Søkeord: verdibasert ledelse, etikk og verdier.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments