Affordable Access

Interimistiska förbud mot upphovsrättsintrång -om hänsyn till yttrandefrihetsintressen vid proportionalitetsprövningen

Authors
Publisher
Lunds universitet/Juridiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Processrätt
  • Law And Political Science

Abstract

Sammanfattningnull JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Nilsson Interimistiska förbud mot upphovsrättsintrång -om hänsyn till yttrandefrihetsintressen vid proportionalitetsprövningen. Examensarbete 20 poäng Professor Peter Westberg Civilprocessrätt Vårterminen 2000 2 Innehåll Sammanfattning _______________________________________________________________4 Förkortningar _________________________________________________________________5 1. Inledning___________________________________________________________________6 1.1. Ett fiktivt fall __________________________________________________________________ 6 1.2. Syfte _________________________________________________________________________ 7 1.3. Metod och avgränsning _________________________________________________________ 8 2. Bakgrund__________________________________________________________________10 2.1. Förhållandet mellan upphovsrätten och yttrande- och informationsfriheten ____________ 10 3. Interimistiska Vitesförbud vid upphovsrättsintrång ________________________________14 3.1. Taleberättigade _______________________________________________________________ 14 3.2. Åtgärder mot vilka ett förbud kan meddelas_______________________________________ 15 3.3. Intrångsbedömningen__________________________________________________________ 16 3.4. Rekvisiten____________________________________________________________________ 16 3.4.1. Sannolika skäl ______________________________________________________________________17 3.4.2. Sabotagerisk _______________________________________________________________________17 3.4.3. Ställande av säkerhet _________________________________________________________________18 3.4.4. Ex parte-beslut______________________________________________________________________20 3.4.5. Proportionalitetsprövning _____________________________________________________________20 3.5. Förbudets utformning _________________________________________________________ 20 3.6. Vite

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F