Affordable Access

Rekonstruktion des Grabes 48 aus der römerzeitlichen Nekropole Gornja Vas im Lapidarium des Archäologischen Museums in Zagreb

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

D. GERIĆ - Z. GREGL: Rekonstrukcija groba 48 s Gornje Vaši, VAMZ, 3.S., XXII 43-52 (1989) 43 DUNJA GERIĆ Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kidričev trg 3, YU 68000 Novo Mesto ZORAN GREGL Arheološki muzej, Zagreb Trg N. Zrinskog 19, YU 41000 Zagreb REKONSTRUKCIJA GROBA 48 S RIMSKODOBNE NEKROPOLE GORNJA VAS U LAPIDARIJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU UDK 904:726.821(497.13)"00" Stručni rad U ovom radu autori daju opis radova koji su izvedeni prigodom rekonstrui- ranja jednog rimskodobnog groba u lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu. Grob je osebujnog oblika, kružnog tlorisa (izvorno je imao kupolu), a otkriven je na nekropoli kod sela Gornje Vas na Žumberku. Budući da ovu nekropolu sa sigurnošću možemo pripisati plemenu Latobika, smatrali smo korisnim da grob rekonstruiramo u Zagrebu budući da su ovakvi nalazi u Hrvatskoj vrlo rijetki, a na samom terenu nema mogućnosti prezentacije »in situ«. Zaštitna iskopavanja na lokalitetu Gornja Vas (općina Samobor, Hrvatska) pro- vedena su u razdoblju od 1982. do 1989. godine i istražena je cijela površina nekropole (ukupno 64 groba). Sav pokretni materijal prebačen je u Arheološki muzej u Zagrebu i trenutačno je u fazi obrade pa ne raspolažemo definitivnim podacima o karakteru nekropole, no na osnovi dosadašnjih rezultata možemo dati preliminarne zaključke. Nekropola pripada ranocarskom razdoblju, točnije vrijeme njezinog funkcioniranja je od flavijevskog razdoblja do Markomanskih ratova. Pripisujemo je Latobicima, ple- menu čije je matično područje bio teritorij današnje Dolenjske. Svi grobovi u Gornjoj Vaši su paljevinski, manjih dimenzija, a tlocrt im je četvrtast ili kružan. Grobovi kružnog tlocrta imali su konstrukciju načinjenu od nepravilnih komada kamenja, i u Gornjoj Vaši pronađeno ih je 6 (što čini 9,5% istraženih grobova). Činjenica da je taj oblik rjeđe zastupljen od ostalih, uz podatak da su ti grobovi najbogatiji sitnim nala- zima te da su većih dimenzija (unutarnji promjer im varira od 105 do 150 cm),

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments