Affordable Access

Publisher Website

20/Przyczyny wcześniejszego zakończenia leczenia z powodu odczynu popromiennego lub powikłań w trakcie radioterapii u pacjentów napromienianych radykalnie

Authors
Journal
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
1507-1367
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
9
Identifiers
DOI: 10.1016/s1507-1367(04)70876-7

Abstract

Cel pracy Analiza kart korekt u pacjentów napromienianych radykalnie pod względem przyczyn wcześniejszego zakończenia leczenia, jednostek chorobowych-ICD, powikłań w trakcie radioterapii iodczynu popromiennego. Materiał W 2002 roku Zakład Teleterapii otrzymał certyfikat ISO 9001 :2000. Zgodnie z „Instrukcją zapewnienia jakości” założono kartę korekt, która miała za zadanie określić przyczyny odstępstw od podania zaplanowanej dawki całkowitej. W roku 2003 napromieniono 3055 pacjentów. U wszystkich prowadzono w trakcie terapii kartę korekt. Analizie poddano 999 kart korekt, które dotyczyły procedur radykalnych – radioterapia konformalna i IMRT. Korekty dotyczyły 181 kart (18.1%). Ostatecznej analizie poddano karty korekt i historie chorób 37 (3.7%) pacjentów, u których zaistniała konieczność wcześniejszego zakończenia leczenia z powodu odczynu popromiennego lub powikłań radioterapii. Metoda Chorych poddanych analizie podzielono na 3 grupy: grupa chorych napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi (247 chorych); chorych napromienianych z powodu nowotworów płuca i śródpiersia (86 chorych); chorych napromienianych z powodu nowotworów w jamie brzusznej i miednicy mniejszej (346 chorych). Przeanalizowano czas od rozpoczęcia do zakończenia leczenia oraz stopień nasilenia odczynu popromiennego. Wyniki Dla grupy 37 pacjentów wcześniejsze zakończenie leczenia najczęściej dokonano w przypadku: nowotworów głowy i szyi oraz chorych napromienianych pooperacyjnie z powodu raka odbytnicy w skojarzeniu z chemioterapią. Najczęściej kończono leczenie w ostatnim etapie napromieniania, co oznaczało zmniejszenie dawki całkowitej o kilka frakcji 18 chorych (48.64%). Najczęstszą przyczyną zakończenia leczenia był: odczyn popromienny u chorych z nowotworami głowy i szyi w skali Duche’a > 10 pkt i 20 pkt u 11 chorych; w przypadku nowotworów jamy brzusznej odczyn w skali EORTC 2 u 8 chorych; z powodu leukopenii lub trombocytopenii zakończono wcześniej leczenie u 3 chorych, z czego 2 chorych miało leczenie skojarzone z chemioterapią; z powodu ogólnego osłabienia zakończyło leczenie wcześniej 2 chorych, bez uchwytnego odczynu popromiennego. Wnioski llość chorych, u których zaistniała konieczność wcześniejszego zakończenia leczenia pozostawała na niskim poziomie. Kwalifikacja chorych do tych procedur była prawidłowa. Należy zwrócić większą uwagę na pacjentów napromienianych w rejonie jamy brzusznej. szczególnie w skojarzeniu z chemioterapią, gdyż u tych chorych stosunkowo często kończono leczenie wcześniej, z powodu popromiennego zapalenia jelit. Leukopenia i trombocytopenia nie stanowią na dzień dzisiejszy problemu klinicznego.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.