Affordable Access

Proces de l'urbanisation dans le contexte de la structure de la population dans la R. S. de Macedoite

Authors
Publisher
Croatian Geographical Society; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Urbanizacija
  • Demografska Struktura
  • Stanovništvo
  • Sr Makedonija

Abstract

poljoprivreda 16-1.indd POLJOPRIVREDA 16:2010 (1) 62-66 UVOD Sadržaj nutrijenata bitan je za prehrambenu kva- litetu mesa pilića. Karnozin je dipeptid, sastavljen od L-histidina i ˟-alanina, koji se zbog svoje fiziološke uloge može smatrati bioaktivnom komponentom hrane. Koncentriran je u mišićnome tkivu. Kod peradi ga najvi- še sadrži prsni mišić, zatim slijedi mišić zabatka. Meso obogaćeno karnozinom može se smatrati funkcionalnom hranom. Dipeptid karnozin ima važnu ulogu u fiziološkim funkcijama organizma, kao što su: regulacija unutarsta- ničnoga pH, sprječavanje oksidacije, važan je kod održa- vanja normalne neurotransmisije (Chan i Decker, 1994., Wu i Shiau, 2002.) i slično. Na sadržaj karnozina mogu utjecati vrsta mišićnoga tkiva (bijelo, odnosno tamno meso) i vrsta životinje (goveda, ovce, kunići, perad), ali i pasmina (autohtone pasmine, odnosno hibridi), spol, dob i uzgoj (Abe i Okuma, 1995.). Smatra se da su glavni uzroci smanjenja kvalitete mesa za vrijeme skladištenje u hladnjaku izazvani oksidacijom lipida koja uzrokuje pro- mjene na mesu (promjena boje, okusa i mirisa). Meso peradi je jako osjetljivo na oksidativne procese koji su uzrok gubitka pigmenta mesa, a intenzivnija oksidacija može biti prouzročena visokim sadržajem polinezasiće- nih masnih kiselina. Mnoga istraživanja (Perić i sur., 2009., Surai, 2002., Morrissey i sur., 1998.) upućuju da se oksidacija lipida u mesnim proizvodima može učinkovito kontrolirati pomoću antioksidansa (vitamini E i C, selen, karnozin). Međutim, kisik je neophodno potreban za metabolizam, rast i život živih organizama, ali je usporedno opasan za opstanak organizama, jer se u stanicama događaju razne nekontrolirane reakcije oksidacije (autooksidacije) koje utječu na oštećenje sta- ničnih tkiva u živih organizama. Stoga se živi organizmi svakodnevno moraju boriti s oksidativnim stresom koji nastaje zbog nekontrolirane oksidacije važnih molekula u hrani i tjelesnim tkivima. Koristeći antioksidanse, organizmi s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments