Affordable Access

Berrús i Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre), del regne d'Aragó. Els segles XII i XIII

Authors
Publisher
Quaderns d'història tarraconense
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BERRÚS 1 RIBA-ROJA D'EBRE (RIBERA D'EBRE), DEL REGNE D'ARAGÓ ELS SEGLES XII 1 XIII JOSEP SERRANO DAURA A Rossend Escola Cubells Quaderns d'Hist6ria Tarraconense XV (1997) En ocasions anteriors hem tingut l'oportunitat de referir-nos a l'ocupa- ció cristiana aragonesa dels territoris de les actuals comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre entre els anys 1132 i 1133; aixo no obstant, es tracta d'un domini breu perquk tornen a mans sarraines, fins a la seva conquesta definitiva per Ramon Berenguer IV entre 1148 i 1149. Ja al llarg de la segona meitat del s. XII, el mateix Ramon Berenguer IV i el seu fill Alfons 1 acaben fent donació de la major part d'aquells territoris a l'Orde del Temple que en constitueix tres districtes dominicals: la Batllia de Miravet el 1153, la Comanda d'Orta el 1177 i la Comanda d'Ascó el 1182. Dins la Comanda d'Ascó, a la vora del riu Ebre, s'integren els termes que ens ocupen de Berrús i Riba-roja. En qualsevol cas, tots aquells dominis ja templers són objecte d'un llarg litigi que enfronta les monarquies d'Aragó i Catalunya que no és resolt de manera definitiva fins a l'any 1347 pel que fa a Ascó i Miravet, i el 1359 quant a Orta. La causa primera de les reivindicacions aragoneses sobre els nostres ter- ritoris era justament aquella inicial ocupació cristiana de 1132 i 1133, que fins al present havíem pogut acreditar respecte dels districtes dels castells d'Orta i de Batea i Algars, aquests dos molt probablement amb jurisdicció fins al mateix riu Ebrel. Ara ampliem les nostres aportacions amb altres documents inkdits dels se- gles XII i XIII. Un, ens confirma l'ocupació aragonesa efectiva entre els matei- xos anys 1132 i 1133 del terme de Riba-roja (avui "d'Ebre"), al sector nord-oest de l'actual Ribera d'Ebre; i amb la documentació del s. XIII podem anar més 1. Sobre aquests fets i els conflictes territorials vegeu: pel que fa als dominis templers d'Ascó i Miravet SERRANO DAURA, Josep, La Pobla de Massaluca (

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments