Affordable Access

Project zandwinning: monitoring van de impact van de zandwinningen op de morfologie van the banken

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ane
  • Belgium

Abstract

Degrendele, K. et al. (2002). Project Zandwinningen : moniforing van de impact van de zandwinningen op de rno~fologie van de banken. In : V. Van Lancker et al. (eds.). Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geoecologische en economische invalshoek'. Oostende (B), 16-17 rnei 2002. Genootschap van Gentse Geologen (GGG)- Vlaams lnstituut van de Zee (VLIZ). VLIZ Special Publication 10 : Oostende. PROJECT ZANDWINNINGEN: MONITORING VAN DE IMPACT VAN DE ZANDWINNINGEN OP DE MORFOLOGIE VAN DE BANKEN. Koen Degrendele, Marc Roche & Patrik Schotte Ministerie van Economische Zaken, Fonds Zandwinningen. Koning Albert 11-laan 16, 1000 Brussel. Tel.: 021206 48 10, Fax: 021206 57 52. E-mail: [email protected] Het Ministerie van Economische Zaken is in het kader van de wet van 13 juni 1969 belast met de activiteiten in verband met zand- en grindexploitatie binnen de Belgische zeegebieden. Het KB van 16 mei 1977 beperkt deze ontginningen tot 2 gebieden waarbinnen concessies worden verleend (figuur 1). Zone 1 omvat de Kwintebank, Buiten Rate1 en Oostdyck, zone 2 de Thorntonbank. lngevolge de wet van 13 juni 1969, en door het continue karakter en de omvang van de ontginning van mariene aggregaten (1.9 miljoen m3 in 2001) is een perrnanente studie van de gevolgen hiervan op het mariene milieu noodzakelijk. Tot 1998 werd dit onderzoek steeds uitgevoerd via studies uitgeschreven aan universiteiten, maar vanaf eind 1998 voert het Fonds voor Zandwinningen van het Ministerie van Economische Zaken dit onderzoek ook zelf uit met eigen middelen. Het Fonds heeft als taken: Toezicht op de exploratie en exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het Belgische Continentaal Plat (zand- en grintontginningen), beheer van de toegekende concessies. Onderzoek naar de effecten en mogelijke gevolgen van deze exploratie en exploitatie. Om deze taken te verwezenlijken werden verscheidene specialisten aangewowen, werkt het Fonds samen met meerdere universitaire

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments