Affordable Access

Text inèdit de Maria Àngels Anglada: "Júlia Stroumsa"

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0199_090 9 0 llOfil *• PREVISTA DE G l H O N A * NÚM. I9U MAH<;:~ABR11. 2 0 0 0 f . MARÍA ANGELS ANCLADA Un text inedit de a Angels K zz m ^ mm ^ ^ . "Julia Stroumsa " María Ángeis Anglada FA TEMPS QUE NO PUC ESCOLTAR EL COMPACTE DELS Impromptus de Franz Seraph Schubert, interpretats admirablement per Murray Perrahia, sense pensar en la historia de Julia Stroumsa. Bé, no en fa pas tant, de temps: d'en^á del 4 de JLiny de 1998, quan vaig conéixer el seu germá Jac- ques, o lákobos. Es a dir, quan se'm va tornar de carn i de sang un personatge, encara que niolt diferent de com jo, que no en sabia Texisténcia, l'havia imaginat: em refereixo al violinista amic del luthier del meu lli~ bre El vÍoU d'Auschwitz. El meu ara estimat amic Jacques, que va ser violí solista durant un mes a Torquestra d'Auschwitz-Brike- nau, persona d'un tremp vital fora del corrent, em va dir un día, el desembre passat, que vaig teñir el goig que fos el meu hoste a Figueres: «Us explicaré la histo- ria de la nieva germana Julia i en fareu una novel-la». No puc, pero, escriure'n una novel-la. En canvi, us la voldria fer arribar anib aquella senzillesa, exempta de qualsevol émfasí, ambqué ell me la contava. La seva germana Julia, mes petita que ell, en sen- Cir-li tocar el violí, va expressar el seu desig d'estudiar- ne. Els seus pares hi accediren contents, en aquella Tessalónica d'abans de la guerra del 1939 al 1945, on vivía una comunitat jueva sefardita de mes de 50.000 persones, en pau i en tranquíMes relacions amb els altres grecs. L'any 1943 la majoria de la comunitat, i la familia Stroumsa en pes, va ser deportada a Auschwitz: el pare, la mare, els quatre germans. Julia va entrar a formar part de l'orquestra femenina, en la part del lager desti- nada a les dones. N'era la segona violinista. Julia, dones, també va ser una dona que Uegia música, que llegia i tocava partitures de violí. Per dis- sort, un oficial de les SS es va enamorar de la soprano que actuava a

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F