Affordable Access

Radius distaline perkutan eksternal fiksatör uygulaması (Kadavra önkolunda yapılmış anatomik çalışma)

Authors
Publisher
Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Distal radius kırıklarının eksternal fiksatörler ile tedavisinde proksimal bölgeye perkutan çivi yerleştirilmesinin emniyetini tayin etmek amacı ile 16 kadavra ön kolunda çalışma yaptık, iki tane 3 mm. çapında kortikal uçlu çivi radius'un processus styloideus'un 8 cm. proksimaline dorsoradial kenar boyunca yerleştirildi. 11 vakada yumuşak doku yaralanması görüldü. 3 vakada abduktor pollicis longus ve bir vakada brachioradialisde tendon yaralanmaları görüldü, iki çivi radial sinirin süperfisyal dalım delip geçmişti. Radial sinirin superfisyal daimin anatomik yerleşiminde yüksek derecede değişebilirlik olduğu saptandı ve perkutan çivi yerleştirilmesi için emniyet bölgesi bulunamadı. Perkutan çivi yerleştirilmesinin emniyetli olmamasından dolayı biz distal radius kırıklarında çivilerin, açık yerleştirilmesini tavsiye etmekteyiz.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments