Affordable Access

The Attitude of the Imperial Court in Vienna tovvard the Union of Churches in Dalmatia

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

U ovome radu čita se o pitanjima crkvene unije dvadesetih godina 19. stoljeća u Dalmaciji. Prema dosadašnjoj literaturi austrijska vlast pokušala je prisiliti pravoslavne na uniju; dosadašnja istraživanja međutim ipak nisu navela ni jedan dokument koji bi takve prisilne mjere i dokazao. U ovom radu prikazana je i analizirana građa o uniji iz ostavštine Franje I. koja također nije iznijela na vidjelo dokumente o prisilnom unijaćenju. Iz sve dosadašnje literature i građe ne vidi se ni da bi austrijska vlast dala inicijativu, premda je bila naklonjena uniji. Teološki razlozi ne spominju se u pismima vrhova austrijske vlasti, koja je priznavala i poštovala autonomiju pravoslavne, a i ostalih vjerskih zajednica. Teološki razlozi ne spominju se ni u pismima protivnika unije. Jedini koji je spomenuo teološke razloge bio je sam sjedinjeni episkop Venedikt Kraljević, koji je istaknuo da između grčke i latinske crkve nema dogmatskih i teoloških razlika, daje različit jedino obred, koji će sjedinjena crkva zadržati.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F