Affordable Access

1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo /

Authors
Publisher
Trẻ,
Publication Date
Keywords
  • Quảng Cáo

Abstract

Tập trung vào các hình thức khác nhau của quảng cáo có thể sử dụng kết hợp với những phương tiện truyền thông khác nhau. Mang lại những góc nhìn từ mọi hướng trong việc cung cấp thông tin về mọi chủ đề của quảng cáo và tiếp thị

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments