Affordable Access

Zbiór dokumentów dotyczących biskupstwa wrocławskiego od średniowiecza do 1635 r.

Publication Date
Keywords
  • WrocłAw
  • Bibliotheca Scherschnickiana
  • Biskupi WrocłAwscy

Abstract

Zbiór odpisów dokumentów dotyczących przede wszystkim biskupstwa wrocławskiego od średniowiecza do 1635 r. (dyskusji na temat czy biskupstwo wrocławskie powinno należeć do archidiecezji gnieźnieńskiej, k. 506-540, m.in. obszerna opinia Jakuba Schickfussa, k. 516). - Rękopis miał pierwotnie dotyczyć biskupstwa wrocławskiego, o czym świadczy też początek indeksu na k. 541-544 ("Index rerum in hoc volumene contentarum Episcopatus Wratislaviensis"). W drugiej części zawiera jednak wiele innych dokumentów (m.in. "Compactata zwieschen dem Hause Öesterreich undt der Crone Pohlenn" z 1549 r., k. 400-414, przywilej cesarza Karola IV z 1348 r. o sposobie wyboru króla Czech, k. 423-427, relacja posłów śląskich na dwór cesarski w Pradze w 1609 r., k. 485-489)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.