Affordable Access

1530, febrer 13 (diumenge). Definició. S. Feliu de Pallarols (Mas Pinyol)

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Marquesa, muller de Joan Boix, defineix als seus pares Joan i Marquesa Pinyol, de Sant Feliu de Pallarols, la llegítima de la seva herència i els drets que li puguin correspondre sobre el Mas Pinyol. Per aquesta definició reconeix haver rebut 30 lliures en moneda barcelonesa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.