Affordable Access

Dos segles més tard

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled E Revista de Girona F núm. 249 juliol - agost 2008 E [445] 97Crítica F diverses fases de la capella, la seva lectura resulta entenedora per a qui no està habituat a la termino- logia arqueològica. La segona part està formada per tretze pinze- llades d’informació addi- cional sobre la capella. Hi podem trobar des de capí- tols amb dades històriques i documentals fins a d’altres que ens informen sobre qui foren els sants que es veneraven en aquell espai sagrat. Són referències que faciliten que la primera part del lli- bre, on es parla de murs i d’estructures, perdi la fre- dor de les unitats estra- tigràfiques i ens faci reviu- re moments del passat, de manera que la capella de Sant Iscle es converteix en la protagonista de la seva pròpia història. Així doncs, ens tro- bem davant una publica- ció completa. Qui es vul- gui aproximar a la capella de Sant Iscle i entendre els treballs que s’hi han dut a terme, amb la lectura d’aquest llibre podrà entreveure les diverses fases de la seva evolució i distingir els elements que formaven part de cadascu- na. Però aquells que només vulguin visitar el castell o conèixer aquell element patrimonial del poble també poden llegir el llibre i descobrir-hi alguna cosa més enllà de les seves ruïnes. Marta Pi Vázquez Dos segles més tard Jauvert de Paçà, Francesc. Recherches historiques et géographiques sur la montagne de Roses et le Cap de Creus (1833). Edició facsímil a cura de Pep Vila. Institut d’Estudis Gironins. Girona, 2007. 134 p. Si avui dia hom comentés a qualsevol historiador, investigador o erudit la possibilitat que la seva obra escrita fos estudiada un parell de segles més tard, i poc després reeditada, amb tota probabilitat obtindrí- em un somriure d’incredu- litat. Tanmateix, amb tota probabilitat, no podrien evitar un cert desig que aquesta afirmació esdevin- gués realitat. Perquè, ¿quin lletraferit no s’ha demanat mai des de la solitud del seu escriptori si l’activitat que porta a terme i en la qual esmerça hores d’e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F