Affordable Access

Prikaz knjige- MEĐUGENERACIJSKI PRIJENOS ZLOSTAVLJANJA DJECE Ninoslava Pećnik

Authors
Publisher
Faculty of Law, University of Zagreb, Department of Social Work
Publication Date

Abstract

Ninoslava Pećnik Prikaz knjige MEĐUGENERACIJSKI PRIJENOS ZLOSTAVLJANJA DJECE Ninoslava Pećnik Jastrebarsko, Naklada Slap, str. 272 Knjiga «Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece» je rezultat 10-godišnjeg istraživačkog rada autorice na području nasilja nad djecom. U knjizi se uspješno isprepliću nalazi dosadašnjih istraživanja nasilja nad djecom u nas i u svijetu s teorijskim spoznajama iz područja razvojne psihologije i psihologije traumatskog stresa sa suvremenim objašnjenjima nasilja nad djecom u obitelji. Ipak, središnji dio knjige predstavlja istraživanje autorice o rizičnosti za međugeneracijski prijenos zlostavljanja na uzorku studenata. Polazeći od kreativne integracije modela traumatskog stresa i ekološkog modela objašnjenja nasilja nad djecom u obitelji N. Pećnik je provela do sada najsloženije istraživanje zlostavljanja djece u nas. Njezin rad predstavlja značajan doprinos teorijskim objašnjenjima nasilja nad djecom, metodološko unapređenje istraživanja u ovom području, te kao takav pruža mnoge mogućnosti za unapređenje prakse. Knjiga je podijeljena u devet poglavlja. U prvom poglavlju autorica iscrpno i jasno određuje temeljne pojmove kao npr. određenje tjelesnog zlostavljanja djece u obitelji, odnos tjelesnog zlostavljanja i kažnjavanja, uzroke i posljedice zlostavljanja djece te teorijske pristupe objašnjenju ove pojave. U drugom poglavlju detaljno analizira izloženost nasilju među roditeljima kao oblik zlostavljanja i ugrožavanja djece. U narednim poglavljima vrlo uspješno i na zanimljiv način povezuje nalaze svog istraživanja s teorijskim i empirijskim spoznajama o međugeneracijskom prijenosu zlostavljanja u obitelji. Kao posebno značajno za čitatelje praktičare izdvojila bih poglavlja koja se odnose na socijalni kontekst zlostavljanja koji uključuje roditeljsku toplinu i socijalnu podršku, te poglavlje koje se odnosi na traumatski stres zlostavljane djece i njihovo suočavanje s tjelesnim kažnjavanjem, zlostavljanjem i nasiljem među

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments