Affordable Access

Pozvana predavanja na sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora (26. ožujka 2009.) - Radoslav Katičić

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - JEZIK-impresum-br-3-2007.doc JEZIK, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. – Izdaje Hrvatsko filološko društvo u Zagrebu. – Uređuju: Sanda Ham (glavna i odgovorna urednica, Osijek), Stjepan Babić (Zagreb), Mile Mamić (Zadar). Uredničko vijeće: Uredništvo, Zvonimir Junković (Nica) i Radoslav Katičić (Beč). Tajnica uredništva: Snježana Ferenčić, korektorica: Barbara Kovačević. – Časopis izlazi pet puta godišnje, u veljači, travnju, lipnju, listopadu i prosincu. Godišnja pretplata za Republiku Hrvatsku te za Bačku, Boku kotorsku, Bosnu i Hercegovinu, Gradišće, Kosovo, Molise, Rumunjsku, Sloveniju, Srijem i Trst: 95 kuna (pojedini broj 25 kuna); inozemna godišnja pretplata: 20 eura (ili protuvrijednost u drugoj valuti). Poštanski troškovi uključeni su u cijenu, osim za inozemstvo. – Rukopisi i dopisi uredništvu šalju se na adresu: Uredništvo Jezika, Bijenička 97, HR-10000 Zagreb. Tel./faks: +385/(0)1/2347-229, 091/3998 988, e- adresa: [email protected], [email protected] Rukopisi se ne vraćaju. – Pretplata i dopisi nakladniku šalju se na adresu: Časopis Jezik, Školska knjiga d.d., Masarykova 28, HR-10000 Zagreb. Telefon za pretplatne poslove: +385/(0)1/4830- 511, kućni 229; faks: 4830-507. Račun za kunske iznose: 2340009-1100152884, s naznakom: za Jezik; za devizne iznose: Privredna banka Zagreb 70010-978- 9200000-015746, IBAN HR 38 2340 0091 1001 5288 4, SWIFT PBZGHR2X. Primaju se i čekovi. – Tehnički urednik: Srećko Sertić, Seniko studio d.o.o., Zagreb – Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb. – Naklada: 3 000 primjeraka

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F