Affordable Access

Lithobius hispanicus Meinert, 1872 (Chilopoda: Lithobiomorpha), primera cita para las islas Baleares. First record of Lithobius hispanicus Meinert, 1872 Chilopoda: Lithobiomorpha), from the Balearic Islands

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Lithobius hispanicus Meinert, 1872 (Chilopoda: Lithobiomorpha), primera cita para las Islas Baleares Mateo VADELL SHNB SOCIETAT D'HISTORIA NATURAL DE LES BALEARS Introducción Vadell, M. 2007. Lithohius hispanicus Meinert, 1872 (Chilopoda: Lithobiomorpha), pri- mera cita para las Islas Baleares. Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 50: 249-256. ISSN 0212- 260X. Palma de Mallorca. Se da a conocer la primera cita de Lithohius hispanicus Meinert, 1872, para las Islas Baleares, localizado en la zona más meridional de la Serra de Tramuntana, en la isla de Mallorca. Se describen asimismo, ciertas anomalias observadas en los ejemplares cap- turados en comparación con los caracteres de la especie lectotipo. Palabras clave: Lithohius hispanicus, primera cita, Baleares, Mallorca. Lithohius hispanicus MEINERT, 1872 (CHILOPODA: LITHOBIOMORPHA), PRI- MERA CITA PER A LES ILLES BALEARS. Se dóna a coneixer la primera cita de Lithohius hispanicus Meinert, 1872, per a les Illes Balears. Aquesta especie ha estat localitzada a la zona més meridional de la Serra de Tramuntana (Mallorca). Així mateix, se descriuen algunes anomalies observades als exemplars capturats en comparació amb els altres can'¡cters de I'especie lectotipus. Paraules clau: Lithohius hispanicus, primera cita, Balears, Mallorca. FIRST RECORD OF Lithohius hispanicus MEINERT, 1872 (CHILOPODA: LITHO- BIOMORPHA), FROM THE BALEARIC ISLANDS. First record of Lithohius hispan- icus Meinert, 1872, from the Balearic Islands, located in the most southern area in Serra of Tramuntana, in the island of Majorca. They are described also, sorne anomalies observed in the specimens captured in comparison with the characters of the specimens lectotype. Keywords: Lithohius hispanicus, first record, Balearic Islands, Mallorca. Mateo VADELL, Museu Balear de Oencies Naturals (MBCN). Ctra Palma-Port de Sóller, Km 30,5. E-07l00. Sóller, y Societat d'História Natural de les Balears. CI Margarida Xirgu, 16 haixos E-07011 Palma de Mallor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F