Affordable Access

STUDIEREA UNOR PARAMETRII DE CALITATE AI LAPTELUI DE BIVOLIŢĂ

Authors
Publisher
Faculty of Agriculture, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Buffalo
  • Milk
  • Chemical Composition
  • Microbiological Quality
  • Bivoliţă
  • Lapte
  • Compoziţia Chimică
  • Calitatea Microbiologică

Abstract

Cercetările s-au desfăşurat pe materialul biologic reprezentat de un efectiv de bivoliţe aflate în lactaţii diferite l-a care s-au determinat parametrii fizico-chimici: grăsime, proteină, lactoză, substanţa uscată negrasă, densitate, pH, temperatură. Privitor la variaţia acestor componente, cercetările efectuate au pus în evidenţă şi diferenţe determinate de condiţiile specifice sezoanelor de referinţă. Analiza individuală pe efectivul de bivoliţe cuprinsă în studiu, a evidenţiat diferenţe semnificative: grăsime 8.59- 9.36%, proteina 5.16-5.31% în funcţie de lactaţie. Determinările microbiologice au vizat în principal: numărul de celule somatice (NCS), numărul total de germeni (NTG), Stafilococii Coagulanzo pozitivi, Listeria, Salmonella, determinări care au stat la baza evidenţierii calităţii laptelui de bivoliţă. Stafilococul coagulanzo pozitiv a fost absent exceptând proba numarul 15 (2 germeni/ml) şi proba numarul 22 care au prezentat (4 germeni/ml); Salmonella a fost absentă. În ceea ce priveşte numărul total de germeni: s-au obţinut valori cuprinse între 1.0-1.8 germeni/ml. Decelarea acestui parametru microbiologic din compoziţia laptelui de bivoliţă, oferă informaţii privind condiţiile de igienă în care s-a produs şi manipulat. Corelaţii între numarul de celule somatice, producţia de lapte şi compoziţie este utilizată în fermele de bivoliţe de lapte pentru a estima pierderile cauzate de mamite şi implementarea unor măsuri pentru controlul acestor afecţiuni. Pe de altă parte corelaţiile între numărul de celule somatice şi compoziţia laptelui se dovedeşte utilă în elaborarea modului de comportare a laptelui în cursul procesării, în ţările dezvoltate fiind tot mai frecventă practica stabilirii preţului laptelui, materie primă, ţinând cont şi de numărul de celule somatice din lapte.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments