Affordable Access

Llucmajor de pinte en ample, núm. 073

Publisher
Obra Cultural Balear
Source
Legacy

Abstract

IO IT - 1- % -4,11 . S'ARNA 14 T Rrnre. 4 13 'te • - 48 V le ide pinte en amplef Preu: 90 pts. Número 73 - Novembre 87 El Polígon Industrial, una assignatura pendent is problemes deis taxistes, la destitució d'en J. Rabasco i l'aprovació de les normes que regiran l'Ajuntament en matèria normalització unguIs lieu fere il que els sistents a l'acte no cabessin a la Sala. III ANIVERSARI del 14 al 23 de novembre ALIMENTA CIO. DROGUERIA Farina Nomen 1 kg 79 pts. Leixiuet Conejo 5'4 kgs. 219 pts. Pasta de sopa Nomen 114 30 pts. Rode11 cuina Pack. 2 100 pts. Foie-gras Apis Pack. 4 142 pts. Mocadors Cel Pack. 6 52 pts. Melicotons Molinera 1 kg. 124 pts. Bosses ferns 59 pts. Esparees Molinera Fiesta 169 pts. Mistol 11. 85 pts. Danone sabors Pack. 4 96 pts. Cafè Mallorca 100 grs. 61 pts. JOGUINES-PASSATEMPS. Parts-Dakar 265 pts. ALIMENTA CIO PER ANIMALS "En busca del Tesoro" 275 pts. PAL 1 kg. 199 pts. Puzzle "Se busca" 244 pts. Dog Meni 4 kgs. 575 pts. Pinso conill 10 kgs. 440 pts. ELS NOSTRES OBSEQUIS ANIVERSARI. Sorteig directe - 16 de novembre: Compacte - Stereo Sorteig directe - 18 de novembre: Bicicleta de senyora Sorteig directe - 20 de novembre: Bicicleta Motoretta Sorteig directe - 24 de novembre: Bicicleta corredor Sorteig directe - 27 de novembre: Ràdio Cassette Gina:30R de pmte en ample Revista mensual. Depersit Legal PM 350-1981. Any VI EDITA: Obra Cultural Balear de Llucmajor. INFORMACIO I PUBLICITAT: Carrer Esperança, 2 (Llucmajor) DIRIGEIX: Catalina Font. COL.LABOREN: Joana Artigues Francisca Barceló Ignasi Barceló Miguel Barceló Jordi Bayona Miguel Bezares Francisca C. Cabot Francisca Capella Miguel Cardell Joan Clar Joan Contest I. Bartomeu Font Joana Font Candida Gamundf Antoni Garau Catalina Garau Maties Garcias. Miguel Janer Coloma Julia Antoni Llompart Miguel Mascare) Maties Mut Miguel Mut Guillem Oliver Jaume Oliver Margalida Palou Sebastià Rub( Miguel

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F