Affordable Access

Bellpuig 1991, núm. 433

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

BELLPUIG ARTÀ 13 ABRIL 1991 N- 430 ANY XXXII REVISTA QUINZENAL ( 1 5 0 p t s ::1:l|lí • Illl¡|j¡| ii • wmm El Centre de Serveis Socials Municipal A Na Batlessa, un dels edificis emblemàtics del poble, hi té la seu aquest CSSM. Desconegut per a la majoria de la gent, desenvolupa una tasca moltes vegades a l'ombra però de gran validesa i utilitat. L 'informe d'avui ens ho explica. "Siau benvingut" És el títol de l'obra de teatre que el Grup Escènic Artanenc representarà la set- mana que ve. Un títol important, recor- dat pels aficionats locals. "Es Rebost", rumors desmen- tits En contra del que ha circulat darrera- ment, la cadena de supermercats "Es Rebost" no ha estat venuda. Hi ha hagut moviments que, fins i tot, l'han consoli- dada. Malaltia dels xiprers Un dels xiprers de la porta de la Sala ha hagut de ser arrabassat a causa d'una malaltia que podria posar en perill la resta de plantacions d'aquest arbre. editorial Uns serveis que defineixen una comunitat ff Qui sabria dir de què serveix un Centre de Serveis Socials? Possible- ment ben pocs de nosaltres, i això no obstant qualsevol dia en podem tenir necessitat o, sense saber-ho, ja ens en beneficiam indirectanment. Instal·lada en el benestar generalitzat, la nostra societat sol evitar la contem- plació d'aquells sectors menys afavo- rits; però es sol queixar de valent de tot allò que amenaci el propi benestar, sense voler-ne saber res de la veritable arrel dels problemes que ens molesten. La vida moderna, amb tantes oportuni- tats per a tanta gent, genera, paradox- alment, multitud de conflictes que en- grunen gran part de la població: aquella que parteix jade situacions menys favo- rables, o que no ha tengut fàcil accés al ventall d'oportunitats de què tan orgullosament es vanaglorien els ben instal·lats. Es comença a parlar de les escandaloses bosses de pobresa com a contrapartida de l'opulència. Entremig hi ha encara conflictes i necessitats socials sortosament

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments