Affordable Access

Od čovjeka do Boga-čovjeka

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Od čovjeka do Boga-čovjeka Vjera je, nema sumnje, služba Božja. Ali i to ima svoj du- boki smisao, kad je nazivamo dužnošću prema čovjeku. U krš- ćanstvu je u svakom slučaju služba Božja najuže povezana sa službom čovjeku. Već kratko promišljanje pokazat će nam kako je to pitanje postalo u naše doba aktuelno. Ako naime pro- mišljamo, kako nam valja početi, da svijet učinimo opet krš- ćanski, onda imamo danas posla s milijunima ljudi, koji uopće ni- šta više ne znadu o Bogu i o uzvišenim tajnama kršćanske vjere. Pa ako se medu tim milijunima i nade uvijek pojedinaca, s kojima možemo neposredno o zadnjim i najvišim stvarima go- voriti, iskustvo pokazuje ipak, da u masa nema za to uopće više nikakovih preduvjeta. Svakako promišljaju danas i te mase o čovjeku. One su jednostavno primorane da misle o sudbini ljud- skoj i o smislu života poradi zabluda čovječanstva, što se doga- đaju u našoj generaciji kao i zbog bijede, u koju su možda i same zapale, pa radi mračnih izgleda na rat i revoluciju u naj- bližoj budućnosti. No prije nego li počnem s tim milijunima go- voriti o Bogu, morat ću začeti razgovor s njima o ljudima. Kršćanstvo je vrlo spremno da doskoči toj potrebi. Ono je vjera onoga, koji se nazvao S^nom čovječjim. Samo je u krš- ćanstvu moguće Boga poštivati u čovjeku. U kršćanstvu je za- povijed o ljubavi prema bližnjemu potpuno sravnjena sa zapo- •vjeđu o ljubavi prema Bogu. Što smo i najmanjemu čovjeku uči- nili radi Boga, učinili smo jednostavno Bogu. Pa jer se svaka zapovijed i sve dužnosti svode napokon na ljubav, to je u ovoj vjeri služba Bogu kao služba čovjeku, nešto najnaravnije na svi- jetu. Sve što se odnosi na čovjeka, izražava u toj religiji već neki odnos prema Bogu. Stoga će i promišljanje o čovjeku biti ujedno i razmišljanje o Bogu. Na taj način mogu doći u vezu s kršćanstvom svi oni krugovi, koji žele popraviti sudbinu čovjeka. Kada je to dakle sve tako, onda slijede važni zaključci za kršćansku praksu. Mi smo nosioci ideje o novom čovječanstvu. Mi ap

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F