Affordable Access

Sprawozdania Archeologiczne T. 29 (1977), Omówienia i recenzje

Authors
Publisher
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Publication Date
Keywords
  • Brązu E. Wczesna -- Polska
  • Unietycka Kultura
  • Early Bronze Age -- Poland
  • Unetice Culture

Abstract

W. Sarnowska, Kultura unietycka w Polsce, tom II, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, ss. 208, rycin w tekście 50 i 7 w aneksie, tabel w tekście 12 i 2 w aneksie, streszczenie angielskie, wykaz literatury, indeks osób i autorów, indeks nazw geograficznych, indeks rzeczowy

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.