Affordable Access

CAMPBELL, B. The writings of the Roman land surveyors. Introduction, text, translation and commentary

Authors
Publisher
Faventia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Faventia 24/2 001-204 Faventia 24/2, 2002 187-201 RESSENYES De la «necessitat d’evitar la d Passat en nom del Futur», am la mateixa coeditora Vesna G neix, el 1995, Histria Antiq revista, de caràcter anual i so de la UNESCO, és la publicac Internacional de Recerca per logia amb seu a Brijuni i Me que depèn de la Universitat d en el qual participen també a tats d’Itàlia (Pàdua), França (B casa nostra (Barcelona). D’al ha servit per a promoure la arqueològica i històrica en gen cret de Croàcia, per a presen versitats, acadèmies i institu d’Europa i del món els seus re desenvolupar un fòrum de de ció a nivell internacional. Els lamentables fets oco 1991-1994, tan coneguts per als territoris de l’antiga Iugoslàvia van posar de manifest la importància cultural. En aquest context, néixer un centre com aque d’Histria Antiqua i la puntu surten els volums, any rere a dificultats de finançament que ta revista d’un valor afegit a qualitat científica i l’aportac o a el r , r t c d m om l’ ic a u l s a f teòrics dels plantejaments arqueològics o Histria Antiqua. Pula: University of Zagreb rs Istria; International Resear u Faventia 24/2 001-204 19/12/02 11:15 Página 187 de la identitat l’esforç de fer st, la creació alitat amb què estudis concrets d’Àustria, França, Alema- nya, Hongria, Itàlia, Eslovènia, Espanya, Suïssa, la Gran Bretanya i els EUA. També hi ha, però, números monogràfics, com el n m i estrucció del b paraules de irardi-Jurkic, ua. Aquesta ta el patrocini ió del Centre a la Arqueo- dulin, centre e Zagreb però ltres universi- ordeaux) i de eshores ençà, investigació eral i en con- tar a les uni- ts específics sultats i per a bat i coopera- rreguts entre tots nosaltres, arqueològica de Croàcia. Cr frontera des de l’antiguitat — per allí passava la indefinid dia l’Imperi romà d’orient d fina línia que separava el te grega del de parla llatina— ric patrimoni, un pòsit cultu nic i social que s’ha ana l’amalgama de les influèn llarg de la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F