Affordable Access

Carlo Federico BIANCHI, Kršćanski Zadar, sv. II., s talijanskog preveo Velimir Žigo, Zadarska nadbiskupija – Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2011., 600 str.

Authors
Publisher
The catholic faculty of theology
Publication Date

Abstract

Book ccp 70 sve.indb 179 Carlo Federico BIANCHI, Kršćanski Zadar, sv. II., s talijanskog preveo Velimir Žigo, Zadarska nadbiskupija – Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2011., 600 str. Carlo Federico Bianchi (1809.–1891.) može se smatrati jednim od najvažnijih proučava- telja crkvene povijesti Zadra i Zadarske nadbiskupije. Rođen u Zadru, a tijekom sveće- ničke karijere obnašao je razne službe (župnik crkve sv. Šime, kanonik i prepozit Kaptola sv. Stošije i drugo). Kao vrijedan istraživač zadarske crkvene i kulturne povijesti prvi je temeljitije opisao relikvijare i druge predmete umjetničke vrijednosti koji su se nalazili po zadarskim crkvama, a postali su temelj današnje ustanove »Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru«. Autor je više djela koja se odnose na povijest te na kulturni i crkveni razvoj Zadra i Zadarske nadbiskupije (Memorie di Zara, 1875.; Vicende storiche di Zara, capitale della Dalmazia, e sua spontanea dedizione all’Imperatore d’Austria Francesco I., 1879.; Nicolò de Matafari arcivescovo di Zara ed i suoi scritti, 1881.; Antichità romane e medievali di Zara, 1883.; Le chiese e i reliquiari di Zara, 1886.; Fasti di Zara religioso- -politico civili dall’anno 1184 av. Cr. sino all’anno 1888 dell’era volgare, 1888. i druga). Godine 1877. objavljen je u zadarskoj tiskari Woditzka prvi svezak Bianchijeva dvosve- ščanog djela Zara cristiana u kojem je autor obradio povijest crkvenih ustanova u samome Zadru. Dvije godine potom u istoj je tiskari otisnut drugi svezak djela istoga naslova, a u tome je svesku obrađena crkvena povijest zadarskih otoka, priobalja i zaleđa. Upravo je taj svezak 2011. godine objavljen u prijevodu (pod naslovom Kršćanski Zadar) u izdanju Zadarske nadbiskupije i Matice hrvatske Zadar. Knjigu je s talijanskog na hrvatski jezik preveo Velimir Žigo, a glavni je urednik izdanja Šime Batović. U korigiranju stručne ter- minologije sudjelovali su Ivna Anzulović, Šime Batović i Eduard Peričić. Drugi svezak Kršćanskog Zadra u svojem je izvornome izd

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.