Affordable Access

Carlo Federico BIANCHI, Kršćanski Zadar, sv. II., s talijanskog preveo Velimir Žigo, Zadarska nadbiskupija – Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2011., 600 str.

Authors
Publisher
The catholic faculty of theology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Book ccp 70 sve.indb 179 Carlo Federico BIANCHI, Kršćanski Zadar, sv. II., s talijanskog preveo Velimir Žigo, Zadarska nadbiskupija – Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2011., 600 str. Carlo Federico Bianchi (1809.–1891.) može se smatrati jednim od najvažnijih proučava- telja crkvene povijesti Zadra i Zadarske nadbiskupije. Rođen u Zadru, a tijekom sveće- ničke karijere obnašao je razne službe (župnik crkve sv. Šime, kanonik i prepozit Kaptola sv. Stošije i drugo). Kao vrijedan istraživač zadarske crkvene i kulturne povijesti prvi je temeljitije opisao relikvijare i druge predmete umjetničke vrijednosti koji su se nalazili po zadarskim crkvama, a postali su temelj današnje ustanove »Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru«. Autor je više djela koja se odnose na povijest te na kulturni i crkveni razvoj Zadra i Zadarske nadbiskupije (Memorie di Zara, 1875.; Vicende storiche di Zara, capitale della Dalmazia, e sua spontanea dedizione all’Imperatore d’Austria Francesco I., 1879.; Nicolò de Matafari arcivescovo di Zara ed i suoi scritti, 1881.; Antichità romane e medievali di Zara, 1883.; Le chiese e i reliquiari di Zara, 1886.; Fasti di Zara religioso- -politico civili dall’anno 1184 av. Cr. sino all’anno 1888 dell’era volgare, 1888. i druga). Godine 1877. objavljen je u zadarskoj tiskari Woditzka prvi svezak Bianchijeva dvosve- ščanog djela Zara cristiana u kojem je autor obradio povijest crkvenih ustanova u samome Zadru. Dvije godine potom u istoj je tiskari otisnut drugi svezak djela istoga naslova, a u tome je svesku obrađena crkvena povijest zadarskih otoka, priobalja i zaleđa. Upravo je taj svezak 2011. godine objavljen u prijevodu (pod naslovom Kršćanski Zadar) u izdanju Zadarske nadbiskupije i Matice hrvatske Zadar. Knjigu je s talijanskog na hrvatski jezik preveo Velimir Žigo, a glavni je urednik izdanja Šime Batović. U korigiranju stručne ter- minologije sudjelovali su Ivna Anzulović, Šime Batović i Eduard Peričić. Drugi svezak Kršćanskog Zadra u svojem je izvornome izd

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F