Affordable Access

Європейські засоби забезпечення основних прав людини

Authors
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

38 О. Орач Науковий керівник - к.ю.н., доц. Л. В. Ярмол ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ Актуальність обраної теми обумовлена тим, що питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому. Саме після Другої світової війни принципово оновилися інституційні механізми захисту прав людини – вони перестали бути суто внутрішньою компетенцією держав, а набули міжнародного значення, втілившись в ідеї утворення нового міжнародного правопорядку, заснованого на повазі до основних прав і свобод людини. Європейське співтовариство приділяє значну увагу розвиткові та забезпеченню прав людини. Європейські засоби забезпечення прав людини формуються та здійснюються насамперед такими європейськими організаціями, як Радою Європи, Європейським Союзом (далі за текстом – ЄС), ОБСЄ, європейськими державами. Європейські гарантії забезпечення прав та свобод людини - це юридичні засоби проголошені та здійснювані європейськими державами та європейськими міжурядовими організаціями, які спрямовані на реалізацію, охорону та захист прав та свобод людини Дані гарантії поділяються на письмові та діяльнісні. Серед письмових європейських юридичних гарантій прав людини чи не найважливіше місце займає Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (далі по тексту – Конвенція), котра була підписана на сесії Комітету міністрів у Римі 4 листопада 1950 року. За понад півстоліття вона багато разів змінювалася та доповнювалася протоколами до неї. Норми Конвенції та протоколів можна поділити на три види: матеріальні, організаційні та процесуальні. Доповнює, у рамках Ради Європи, Конвенцію Європейська соціальна хартія (далі за текстом - ЄСХ) — багатосторонній регіональний догов

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments