Affordable Access

1595, abril 16. Testament. Sant Andreu Salou

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Miquel Barber, bracer de S. Andreu Salou, sentint-se malalt, atorga Testament. Nomena marmessors i disposa sepultura al cementiri de l'església de Sant Andreu. Fa deixes piadoses i familiars, i institueix hereva universal Anna Barber, filla del seu primer matrimoni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments