Affordable Access

Lizbon Sözleşmesi – Reform Sözleşmesinin Önemli Unsurları

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sosyal Bİlİmler (Genel)

Abstract

(Microsoft Word - ++1 Prof.Dr. F\374sun ARSAVA 1457-1479.doc) Lizbon Sözleşmesi – Reform Sözleşmesinin Önemli Unsurları 1457 LĐZBON SÖZLEŞMESĐ – REFORM SÖZLEŞMESĐNĐN ÖNEMLĐ UNSURLARI Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA* Pragmatik bir reform sözleşmesi olarak düşünülen Lizbon Sözleşmesi Đrlanda’nın 2008 Haziran tarihli vetosu ile bloke olmuştur. Olumsuz olarak sonuçlanan referandum nedeniyle 19/20 Haziran 2008 tarihli Avrupa Konseyi toplantısında durumun arada geçen süre içinde analiz edilmesi, ancak diğer taraftan da onay sürecine diğer devletlerde devam edilmesine karar verilmiştir. Altı yıllık zorlu bir çalışma sonucu oluşturulan reform sözleş- mesinin ana hedefi bugün 27 üyeli Avrupa Birliği’ni tasarruf yeteneği olan bir birlik olarak gelecek için hazırlamaktır. Reform sözleşmesi başlangıçtan itibaren demokratik meşrui- yetin, şeffaflığın ve etkinliğin daha iyi sağlanmasına odaklanmış olarak hazırlanmıştır. Reform sözleşmesi 13 Aralık 2007’de Lizbon’da imzalanmıştır. Bundan bir gün önce Avrupa Temel Haklar Şartı Strassburg’ta kutlamalarla yeniden ilân edilmiştir. Reform sözleşmesi müzakereleri üye devletlerin onayını kolay- laştırmak amacıyla üye devletlerde referandum yapılmasını önlemek için uzlaşı çözümleri bulmaya yönelik olarak yürütülmüştür. Reform Sözleşmesine ekli çok sayıda protokol bu durumu açıklamaktadır (Bu ekler Avrupa Birliği Anlaşmasının değişikliğine ilişkin anlaşmanın (2007) 51.maddesine göre sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır). Đrlanda yegâne üye devlet olarak anayasa hukuku nedeniyle referandum * Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 11, Özel S.: 2009, s. 1457-1479 (Basım Yılı: 2010) 1458 Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA yapmıştır ve Haziran 2008’de yapılan bu referandumda Đrla

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F