Affordable Access

SUKLADNOST MARKETINŠKIH STRATEGIJA I TAKTIKA NA HRVATSKOME TRŽIŠTU DETERDŽENATA ZA PRANJE RUBLJA

Authors
Publisher
Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Upravljanje Marketingom
  • Marketinška Strategija I Taktika
  • Elementi Marketinškoga Miksa
  • Stratics Analiza
  • Mixmap Model Mapiranja Elemenata Marketinškog Miksa
  • Marketing Management
  • Marketing Strategy And Tactics
  • Marketing Mix
  • Stratics Analysis
  • Mixmap Marketing Elements Mapping Model

Abstract

Cilj je rada istražiti sukladnost marketinških strategija i taktika na hrvatskome tržištu deterdženata za pranje rublja. Istraženi su stavovi i ponašanja potrošača u Hrvatskoj radi utvrđivanja faktora i važnosti utjecaja na donošenje odluke o kupnji deterdženata za pranje rublja. Istraživanje je provedeno slanjem anketnog upitnika elektronskom poštom, pa su prikupljena 143 odgovorena upitnika. Od 31 ponuđene tvrdnje u anketnom upitniku izdvojeno je obradom rezultata 10 faktora grupiranih u pet elemenata marketinškog miksa; proizvod, cijena, marka, distribucija i predstavljanje. Svaki je element marketinškoga miksa definiran sa dva najznačajnija faktora u dvije dimenzije. Sukladnost marketinških strategija i taktika za tri najznačajnija ponuđača deterdženata za pranje rublja ocijenjene su povezivanjem rezultata učinjenoga istraživanja i stratics analize i mixmap modela mapiranja elemenata marketinškoga miksa. Iz nalaza rada može se zaključiti da je zamjetan visoki stupanj sukladnosti marketinških strategija i taktika kod sva tri vodeća ponuđača deterdženata za pranje rublja, uz detektiranje prostora za buduća poboljšanja djelovanjem na području marketinškog elementa promocije i pripadajućih faktora. Rad je pokazao da hrvatski potrošači visoko vrednuju vodećeg domaćeg ponuđača deterdženata za pranje rublja uz naznaku mogućnosti za buduće jačanje tržišnih pozicija poboljšanjem performansi u dimenzijama: ukupne razine kvalitete proizvoda, odgovornog pristupa proizvođača prema zajednici i okolišu i preporuka i učestalosti predstavljanja na prodajnome mjestu.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments