Affordable Access

Vorwort zu Modalität. Linguistische, philosophische und logische Aspekte einer universalen Kategorie

Authors
Publisher
Nordic Department
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - samlet u omslag 05.doc Tidsskrift for Sprogforskning • Årgang 3 • Nr. 2 2005, pp. 51-84 Wahrheit und Modalität VOLKMAR ENGERER Statsbiblioteket, Århus, Danmark Dette bidrag er en systematisk gennemgang af aktuelle tilgange til modalitet, som fremhæver modalitetens fællestræk på trods af de forskellige vinkler, som findes i modalitetsforskning. Sandhed, eller bedre sagt: sandhed med modifikationer, er nøglen til forståelsen af denne universale kategori. Problematisk-problematiseret sandhedsreference som kernen i modalitet har to korrelater i den aktuelle forskning, den logisk-semantiske og den pragmatiske gren, som ikke er modstandere, men – tværtimod – er to nødvendige vinkler på et og samme fænomen. I første del af denne artikel belyses typisk logisk-semantiske studier, som åbner vejen fra uanalyserede modaliserede propositioner hen til umodaliserede, men verificerbare propositioner, hvor det resulterende kompleks, bestående af proposition plus formale repræsentanter af modale betydninger, kan underkastes en modelteoretisk interpretation. Den anden og sidste del af det foreliggende arbejde undersøger den pragmatiske gren inden for modalitet, hvor talerens forpligtelse til sprogligt at tage stilling til sit problematiske forhold til sandhedsværdien i sin ytring kommer i spil. 1. EINLEITUNG – LOGISCH-SEMANTISCHE UND PRAGMATISCHE MODALITÄT Modalität ist die semantisch-pragmatische Kategorie, welche es auf systematische Weise erlaubt, die Standardeigenschaft von Propositionen, sich auf Sachverhalte in der aktuellen und wirklichen Welt zu beziehen, auf Sachverhalte in anderen Welten zu erweitern, die mit „unserer“ nicht identisch sind. So oder ähnlich lautete der erste Satz in meiner Themabeschreibung zum 5. Forschungskolloquium an der Staatsbibliothek 2004, das unter dem Motto VOLKMAR ENGERER 52 „Modalität“ stand. Ich denke, der Grundgedanke ist immer noch richtig: Das modale Inventarium1 na

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F