Affordable Access

Monitoring of increased number of instrumentally assisted vaginal deliveries in the Clinics for Gynecology and Obstetrics, University hospital “Sv. Duh”

Authors
Publisher
Croatian Medical Association, Branch Rijeka; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Epiduralna Analgezija
  • Perinatalni Ishod
  • Vaginalni Asistirani Porod
  • Vakuumska Ekstrakcija
  • Epidural Analgesia
  • Perinatal Outcome
  • Vacuum Extraction
  • Vaginal Assisted Delivery

Abstract

Cilj: Utvrditi razloge za učestalije dovršenje poroda vakuumskom ekstrakcijom koje bilježimo posljednjih nekoliko godina u našoj ustanovi. Materijali i metode: Pretraživanjem medicinske dokumentacije i rađaoničkih protokola provedeno je retrospektivno istraživanje u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2008. godine. Iz tog razdoblja u našoj ustanovi analizirano je ukupno 17.982 poroda. Rezultati: U analiziranom vremenskom periodu ukupna incidencija instrumentalno asistiranih vaginalnih poroda vakuumskom ekstrakcijom iznosila je 1.75 %, s naglaskom na tome da se posljednjih godina kontinuirano povećavala. U navedenom razdoblju od ukupnog broja poroda dovršenih vakuumskom ekstrakcijom, njih 52.23 % vođeno je u epiduralnoj analgeziji. Analizom podataka pokazalo se da su najčešće indikacije za vakuumsku ekstrakciju bile redom: zastoj glavice na izlazu, akutni fetalni distres i dorzoposteriorna prezentacija. Vaginalni porodi poslije carskog reza s visokom se učestalošću dovršavaju vakuumskom ekstrakcijom, a od neopstetričkih indikacija najčešća je bila myopia alta. Nije uočena značajna razlika u gestacijskoj dobi, porodnoj težini, ni razlika u Apgar indeksu novorođenčadi porođene vakuumskom ekstrakcijom u odnosu na kontrolnu skupinu (neasistirani vaginalni porod). Zaključak: Vakuumska ekstrakcija prihvatljiva je metoda instrumentalno asistiranog vaginalnog poroda u rukama iskusnog i kritičnog opstetričara kod pravilno postavljenih indikacija.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments