Affordable Access

Passa't a l'etiquetatge en català

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

!u l Consell Directiu Passa't a 1 L'AssociaciÓ en Defensa de l'Etiquetatge en Catalh (ADEC) és un grup de gent que es dedica a la promoció de l'etiquetatge en la nostra llengua i que sempre pensa en la nor- malització de l'ús quotidih del catal& Les iniciatives d'aquesta entitat es basen en un projecte global de potenciar l'etiquetatge en catalh, a partir d'uns principis, com, per exemple, recomanar la compra de productes etiquetats en la nostra llengua; demanar a les institucions corresponents que sigui indis- pensable, per atorgar qualsevol guard6 o denominació, que la llengua catalana figuri en lloc principal a les etiquetes i als envasos dels productes; informar, protegir i donar suport a totes les empreses que etiquetin els seus productes en llengua catalana; impulsar l'aparici6 del catalh a Ies etiquetes i envasos dels nous i antics productes en el mercat establint contactes amb les empreses per tal rescncia de la nostra llen- tant dins com fora del territori de Catalunya, actes de tot tipus per promoure'n 1'6s. El 'etiquetatge en catala setembre passat, I'ADEC va exposar la col-lecci6 d'etiquetes en catala al Centre de Lectura amb la col-laboració d90mnium Cultural del Baix Camp, una col.lecci6 que ja havia voltat, entre altres poblacions, per Girona, Balaguer, Alcanar, Solsona, Prada, Rennes, Donbstia i l'Alguer. Aquesta mostra va portar a aquesta associació molts records: el més liuny4 el de l'any 1984, quan també aquí, a Reus, la va exposar per primera vega- da, i el fet més recent, el mal tracte que el tema de l'etiquetatge es& rebent dels partits polítics, els quals intenten elaborar la nova llei del catalh. Des de 1'ADEC es creu que és important que els partits polítics deixin de pensar en clau electoral, que deixin de pensar en els vots que poden perdre o guanyar i que pen- sin, únicament, en els greus problemes que té la nostra llengua, sobretot en 1'5 quotidih. S'ha de tenir en compte que l'ús quotidih de la llengua és, també,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F