Affordable Access

Coses de Reus

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

220 - B E V I S T A D E L C E N T R E D E L E C T U R A Coses de Reus Tenim a les mans un "Programa Oficial" do la Festa Major de Reus que devia - digucm-ho aisí - celebrar-se 01s dies 28, 29 i 30 de juny i ler. de juliol. Si bé és cert que en el mateix no coiisten els orgaiiitzadors de la. darrera Festa Major, sembla que la idea de celebrar festes ha estat cosa de I'Associaeió d'Iniciatives de la nostra ciutat.. E l pensament de celebrar la diada de Saiit Pere amb un programa extraordinari de festes ens sorprengué agradosament. Enguany, questa diada s'esqueia en divendres i sed lava certament ben senzill allargar la Festa Major, que a Reus sol durar vint-i quatre llores, tres dies més, o sigui fins el diuuns, jorn de mercat i de concurrkneia de forasters. Malauradament, pero, tot aquell programa de quatre dies de festa no era ni més ni menys altra cosa que el programa de cada auy, el de les festes celebrades en un sol dia, el de Sant Pere. Res més que allo que ja sab tothom: "Anirem a Reus Per la Festa Major, Quatre tronades 1 Ia p r o d . Al davaut els nanos Darrera el8 gegants, ete." ELs organitzadors de les noves festes, o, al eapdavall, els confeccionadors del "Pro- grama Oficial", van afegir-hi tots aquells actes més o menys festius que d'ordinairi, els dissabtes i diumenges, celebren les nostres societats recreatives o tenen lloe a les sa- les d'espeetaeles públies. L'únic nú.mero que trobkvem nou era aquell del final del Programa: "A las 21: Como final de las Fiestas Iluminación fantástica de la Torre de San Pe- dro y disparo de un Ramillete de fiiegm artificiales en lo alto de la Torre". Voldríem fer-hi el corresponent comentari. Fóra, poc més o menys, com el que hi posava un confrare local : "Un savi de l'antigor digué: Doneu-meun punt on pugui recolzar-me i amb una pa- lanca faré moure el món. L'any 1928 de la era cristiana la nostra xiroia "Assoeiació d'Iniciativesn ha dit: Doneu-me un campanar i uns quants fws de bengala

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F