Affordable Access

Authors
Publisher
Arkitektur & Design
Publication Date

Abstract

Gennem det seneste årti er brugerdreven innovations betydning i strategisk- og produktorienteret udvikling blevet bredt accepteret som et vigtigt element i bæredygtig og innovativ forretningsførelse. Som industrielle designstuderende har projektgruppen opbygget kompetencer indenfor anvendelsen af metoder til brugerstudier og inddragelse af brugeren i innovationsprocessen i forbindelse med produkt- og servicedesign. Gruppen har erfaret, at værdien af outputtet fra de enkelte metoder hænger tæt sammen med designopgavens karakter. At arbejde med brugerdreven innovation i en produktionsvirksomhed kræver et overblik over tilgængelige metoders styrker og svagheder. Projektet har derfor undersøgt, hvordan disse metoder tilrettelægges, kategoriseres og sættes op imod produktionsvirksomhedens strategi, så de kan anvendes i innovationsprocessen i virksomheden. Desuden har gruppen erfaret, at det kan være svært at overbevise klienter og ledelsesgrupper om relevansen og udbyttet af at investere i brugerresearch i forbindelse med produktudviklingsprocessen. Resultatet af projektet er spillet PATICIPATORY - et spil, som den industrielle designer og virksomhedens styringsgruppe spiller for at udarbejde en strategi for inddragelsen af brugerne i processen. Under mødet besluttes, hvem brugerne er, hvilket output der ønskes og hvornår brugerresearchen foretages. Strategien lægges i fællesskab mellem designer og virksomhed for at gøre processen åben og dermed skabe tillid og overblik over den brugerdrevne innovationsproces. PATICIPATORY hjælper den industrielle designer med at sælge dennes kompetencer indenfor brugerdreven innovation.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments