Affordable Access

Методичні вказівки до виконання курсового проекту №1, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Залізобетонні та кам`яні конструкції». Розділ 1. Проектування монолітного залізобетонного ребристого перекриття з балковими плитами для будівлі з неповним каркасом (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Железобетонные и каменные конструкции

Abstract

(2014 печ. 6М КП 1 Монолит) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 1, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМ`ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ» Розділ 1. Проектування монолітного залізобетонного ребристого перекриття з балковими плитами для будівлі з неповним каркасом» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво») Харків – ХНУМГ – 2014 2 Методичні вказівки до виконання курсового проекту №1, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Залізобетонні та кам`яні конструкції». Розділ 1. Проектування монолітного залізобетонного ребристого перекриття з балковими плитами для будівлі з неповним каркасом (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Є. Г. Стоянов, Н. О. Псурцева. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 26 с. Укладачі: доцент Є. Г. Стоянов доцент Н. О. Псурцева Рецензент: доцент кафедри будівельних конструкцій к.т.н. О. М. Шаповалов Рекомендовано кафедрою будівельних конструкцій, протокол № 5 від 24 січня 2014 р. 3 Зміст Стор. Загальні вказівки …………………………………………….. 4 1. Рекомендації з компоновки ребристого перекриття з балковими плитами. Вибір прольотів і розмірів поперечних перерізів елементів ……………………………………….….. 4 2. Приклад розрахунку елементів монолі

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F