Affordable Access

Review of the Book “Maritime Law“ by Branka Milošević-Pujo, Ph. D.

Authors
Publisher
University of Dubrovnik
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 11-knjiga branka.doc "Naše more" 53(3-4)/2006. 158 Josip Lovrić* ISSN 0469-6255 (158-159) PRIKAZ KNJIGE POMORSKO PRAVO PROF. DR. SC. BRANKE MILOŠEVIĆ-PUJO Review of the Book “Maritime Law“ by Branka Milošević-Pujo, Ph. D. UDK 347.79 Sveučilište u Dubrovniku izda- vač je znanstvene knjige, sveučili- šnoga udžbenika Pomorsko pravo (Odabrane teme po STCW konven- ciji), opsega 186 stranica, formata B5, tvrdi uvez. Tiskanje je zavr- šeno u srpnju 2006. Autorica je dr. sc. Branka Milošević-Pujo, viši znanstveni suradnik i izvanredni profe- sor na Sveučilištu u Dubrovniku. Do danas je objavila knjigu Morski prostori i njihova zaštita, također sveučilišni udžbenik, i veći broj znanstvenih i stručnih članaka iz područja pomorskoga prava. Pomorsko pravo (Odabrane teme po STCW konvenciji) sveučilišni je udžbenik namijenjen studentima pomorskih i pravnih fakulteta i cjelokupnoj znanstveno- -stručnoj javnosti zainteresiranoj za ovu vrstu građe. Knjiga je pisana na hrvatskom jeziku, a terminologija je usklađena s postojećim propisima. Autorica piše pregledno i jasno u jezičnom i konceptualnom stilu. Recenzenti su ugledni znanstvenici i sveučilišni profesori: - dr. sc. Ivo Grabovac, professor emeritus i znanstveni savjetnik, - dr. sc. Dragan Bolanča, redoviti profesor i znanstveni savjetnik Pravnog fakulteta u Splitu, - dr. sc. Drago Pavić, redoviti profesor u mirovini i znanstveni savjetnik, * prof. dr. sc. Josip Lovrić, glavni urednik - dr. sc. Axel Luttenberger, docent i znanstveni suradnik na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Rezultati znanstvenog istraživanja predočeni su u tri međusobno povezana dijela. Prvo poglavlje, „Morski i podmorski prostori“, objašnjava: unutrašnje morske vode, teritorijalno more, vanjski morski pojas, pravo progona stranih brodova, arhipelaške vode, gospodarski pojas, epikontinentalni pojas, otvoreno more, zatvorena i poluzatvorena mora, tjesnace i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments