Affordable Access

Grön traktor, långsiktiga lösningar för det ekologiska lantbrukets självförsörjning med biobaserade drivmedel

Keywords
  • Systems Research And Participatory Research
  • Farming Systems
  • Buildings And Machinery

Abstract

Beräkningar visar att det ekologiska jordbruket i Sverige årligen förbrukar minst 36 000 kubikmater dieselolja vilket knappast kan bedömas som långsiktigt hållbart. I ett kort tidsperspektiv har tre drivmedel (etanol, RME och biogas) under vissa förhållanden potential att göra ett ekologiskt lantbruk självförsörjande på biobaserade drivmedel. På längre sikt (5-20 år) kommer dock ett antal nya tekniker att bli tillgängliga, vilka i systemstudier visat sig ha större möjligheter. En typ av nya bränslen (främst vätgas och metanol) baseras på fordon med bränsleceller. Andra kedjor baseras på vanliga förbränningsmotorer, men drivmedel producerad från biomassa med ny teknik, exempelvis metanol, DME och FT-diesel. Projektet ska studera de nya teknikerna och deras egenskaper vid tillämpning i ett ekologiskt lantbruk när det gäller teknik, ekonomi och miljöeffekter.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments