Affordable Access

Nieuws van het Zwin: 20 december 1995

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat

Abstract

NATUURRESERVAAT HET ZWIN 8300 KNOKKE-HEIST OOIEVAARSLAAN 8 .. (050) 60.70.86 1. Momenteel verblijven in het Zwin zo'n 4.000 eenden, van een tiental verschillende soorten. Het merendeel betreft wilde eenden en smie~~eri. Er zijn echter ook tientallen wintertalingen en verspreid, ook kleine groep- jes brilduikers, pijlstaarten, slobeenden, krakeenden, tafel- en kuifeenden; soms ook één of andere soort zeeëend of zaagbek. 2. Andere typische soorten die in het Zwin overwinteren: ongeveer 180 zilverplevieren. Deze soort broedt in het uiterste N.O. van Europa en vooral in Siberië; heel wat zaadetende vogels (o.a. ook sneeuw-,ijsgorzen en fraters) zoeken voedsel in de schorre en ook in de vloedmerken van het reservaat. Langs de kreekranden zijn er momenteel tientallen oeverpiepers te zien, soms ook waterpiepers. Aan de duinvoet zitten strandleeuweriken. Dit zijn allen broedvogels uit het uiterste noorden van Eu r~.o p t:b 3. In deze periode van het jaar is het Zwin vooral merk- waardig als slaapplaats voor vele duizenden vogels: een paar duizend kieviten, kokmeeuwen,grauwe en kolgan- zen, een duizendtal wulpen en ook kemphanen (op 6 november waren er zo'n 1.450 ex.). In de late namiddag is er een voorverzamelplaats van zo'n 4 à 5.000 kauwtjes die dan bij invallende duisternis hun slaapplaats in de Zwinbosjes gaan opzoeken. 4.Er verblijven momenteel ook heel wat roofvogels in het Zwin en de omliggende polders minstens 5 blauwe k~~rrreven, 3 smellekenvalken, een 10-tal torenvalken en evenveel sperwers, 1 slechtvalk, 1 havik, een S-tal buizerden en 2 velduilen. 5. Enkele waarnemingen van zeldzame vogels een bladkoninkje op 26 oktober een koerei·ger op 26 oktober een ruigpootbuizerd op 27 november momenteel verblijven in het Zwin nog steeds twee lepe- laars deze grote steltloper overwintert normaal in Noord-Afrika tot Mauretanië drie bokjes op 10 december. 6. Een kokmeeuw die werd, is in Zweden van een stormmeeuw 19 jaar geleden in het Zwin gerin

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F